Subota, 13 travnja, 2024

Tri kuće u Ulici Ambroza i Klotilde Vranyczany koje spadaju pod zaštićena kulturna dobra

Ulica Ambroza i Klotilde Vranyczany smještena je na Gornjem gradu uz Park Bele IV, kojeg često baš po toj ulici zovemo Vranicanijeva poljana. Do prekrasne gornjogradske livade Parka Bele IV nalaze se tri male kuće koje spadaju pod zaštićena kulturna dobra grada Zagreba, a o njima saznajte više u nastavku ovog članka.

Kuća Špulka kraj Vranicanijeve poljane izgrađena za gradskog špana Matiju Špulka

Zidana slobodnostojeća jednokatnica tlocrtnog “L” oblika sagrađena između 1753. i 1760. godine za gradskog špana Matiju Špulka. Pročelja su vrlo jednostavno oblikovana – obrađena u glatkoj žbuci, s konkavno istaknutim završnim vijencem.

Zabatom je okrenuta ulici. Križni svodovi u hodniku prizemlja, ukazuju da je južno krilo prema istoku imalo otvoreni trijem.

Kuća Hubman pripada najstarijem tipu građanske stambene kuće na Gornjem gradu

Poluugrađena stambena prizemnica s poluskošenim krovištem, zabatnim pročeljem orijentirana na ulicu, spominje se na ovoj lokaciji kao zidanica 1752. godine.

Prije toga je kuća dva puta stradala u požaru 1706. i 1731. godine. Kuća je tijekom godina više puta pregrađivana. Južni dio je prenamijenjen u caffe bar.

Kuća, na adresi Vranicanijeva 6, pripada najstarijem tipu građanske stambene kuće na Gornjem gradu te je izrazite povijesne i graditeljsko-tipološke vrijednosti.

Stambena prizemnica Novak-Čunić koja gleda prema Vranicanijevoj poljani

Poluugrađena stambena prizemnica s dvostrešnim krovištem, zabatnim pročeljem orijentirana na ulicu, spominje se na Vranicanijevoj ulici 1752., a kao zidanica 1807. godine.

Građena je kao slobodnostojeći objekt, a 1892. sa sjeverne strane je dograđena stambena katnica “L” tlocrtnog oblika koja je ispunila slobodni dvorišni dio parcele.

Slične objave