Topnička vojarna, Vojna bolnica, danas Glazbeno učilište Elly Bašić u Vlaškoj ulici

0
859

Sklop nekadašnje vojarne i kasnije vojne bolnice u Vlaškoj sastoji se od tri krila; dvokatno ulično krilo – nekadašnja vojarna – građeno je 1833. godine prema projektu arhitekta Antona Stiedla novčanim sredstvima iz zaklade biskupa Maksimilijana Vrhovca, trokatno dvorišno krilo građeno je 1859. godine prema projektu nepoznatog arhitekta.

U sklopu prizemnog krila paralelnog sa spojnim krilom sačuvana je bolnička kapela: centralno koncipirana građevina pravokutnog tlocrta s kupolom na tamburu.