Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Stambena prizemnica Novak-Čunić koja gleda prema Vranicanijevoj poljani

Poluugrađena stambena prizemnica s dvostrešnim krovištem, zabatnim pročeljem orijentirana na ulicu, spominje se na Vranicanijevoj ulici 1752., a kao zidanica 1807. godine.

Građena je kao slobodnostojeći objekt, a 1892. sa sjeverne strane je dograđena stambena katnica “L” tlocrtnog oblika koja je ispunila slobodni dvorišni dio parcele.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave