Skulptura Zlatarovo zlato smještena na zapadnoj strani Kamenitih vrata

0
2346

Sa zapadne strane Kamenitih vrata nalazi se skulptura “Zlatarovo zlato”, koja je rad kipara i medaljera Ive Kerdića, a nastala je 1929. godine.

Skulptura prikazuje lik Dore iz Šenoinog istoimenog romana, a riječ je o kćerki zagrebačkog zlatara Krupića. Lik drži ključ grada i cehovsku škrinju s grbom.

U oblikovanju, kipar Kerdić je koristio stilske elemente kasne gotike kako bi se skulptura uklopila u povijesni ambijent u kojem se nalazi. Skulptura je smještena na zapadno pročelje Kamenitih vrata, desno od prolaza, u polukružnu nišu obloženu kamenom iz Vrapča.

Ovo je primjer uspješno uklopljene skulpture u historijsku arhitekturu, visoke je kulturne, umjetničke i povijesne vrijednosti, a od postavljanja do danas neizostavan je dio prepoznatljive slike Gornjega grada, a i jedan od simbola grada Zagreba.