Priča o Hrvatskom željezničkom muzeju smještenom u Vukovarskoj

U Ulici grada Vukovara na broju 47 smjestio se muzej koji u svom dvorištu sadrži impresivne primjerke iz povijesti putovanja željeznicom.

Hrvatski željeznički muzej specijalizirani je tehnički muzej državnog ranga čija je djelatnost prikupljanje, čuvanje, zaštita, stručna obrada i odgovarajuća prezentacija željezničkih vozila, strojeva, uređaja, arhivskog gradiva i drugih povijesno obilježenih predmeta vezanih uz nastanak i razvoj željezničkog sustava u Hrvatskoj od 1860. godine do danas.

Muzej je 1991. godine osnovalo tadašnje Hrvatsko željezničko poduzeće koje je početkom 1992. godine preimenovano u Hrvatske željeznice.

Ideja o osnivanju muzeja ovog tipa seže još u 1966. godinu kada je zagrebačka željeznička uprava donijela odluku o osnivanju Željezničkog odjela pri tehničkom muzeju u Zagrebu. Zbog nedostatnog prostora i premalog broja stručnog osoblja, ta odluka nažalost nije ostvarena.

Nešto kasnije, 27. ožujka 1986. godine, željeznička uprava ponovno pokušava osnovati željeznički muzej, no opet bezuspješno.

Početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, skupina zagovornika osnivanja željezničkog muzeja u javnosti je istupila kao Inicijativni odbor za osnivanje željezničkog muzeja u Zagrebu, te se muzej službeno osniva 19. ožujka 1991. godine.

Kao jedan od razloga za osnivanje muzeja ovakvog tipa, inicijatori navode sljedeće: “Jedan od stvarnih razloga za osnivanje Željezničkog muzeja je specifična ljepota i estetski doživljaj koji željeznica nosi sa sobom i u sebi. Estetika stroja i brzine, ljepota tehničkog dizajna, funkcionalnost i pragmatika tehnologije oslanjaju se na čovjekovu potrebu za svrhovitim, ali i na potrebu za romantikom, za sanjarenjem, za maštanjem. osobito je razdoblje parnih lokomotiva, evocirano filmom ili literaturom, puno ushićenosti putovanjem. Danas su putovanja nešto drugačija i ne vezuju na sebe tolika uzbuđenja, očekivanja i osjećaja avanture i daljina”

U svom vanjskom prostoru tehničkog parka posjetitelji mogu vidjeti 20 željezničkih vozila, a broj muzejskih vozila nije konačan jer se fundus vozila povećava izlaskom pojedinih serija vozila iz prometa.

Sljedećih 15 parnih lokomotiva izloženo je na željezničkim kolodvorima diljem Hrvatske, pa tako kompoziciju muzejskog vlaka možemo vdijeti u Kulturnom centru Mate Lovraka u Velikom Grđevcu, muzejski poštanski vagon na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, a kompozicija oklopnog vlaka iz Domovinskog rata nalazi se na izložbenom kolosijeku splitskog brodogradilišta.

U dvorištu Hrvatskog željezničkog muzeja možemo, između ostalog, vidjeti i restaurirani poštanski vagon iz 1965. godine čiji je dio opremljen za multimedijalne prezentacije.

Slične objave