Nedjelja, 10 prosinca, 2023

Prekasno je za odustajanje: Neli Ružić: Timescape – vremenski obzor

Izložba multimedijalne umjetnice Neli Ružić Timescape – vremenski obzor uključuje izložbu koja će se održati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza te prostornu intervenciju nad centralnim ulazom u zgradu Zagreb Glavni kolodvor.

Kroz izložbu i intervencije u javnom prostoru, autorica promišlja o oblicima temporalnosti koji dotiču naš život ili smo u njih uronjeni – heterogeni protok i percepciju vremena, pojedinačno ljudsko vrijeme koje uključuje i osobni ulog emocija i osjeta kao i duboko geološko vrijeme. Umjetnica se pritom oslanja na koncept vremena koji je razvila sociologinja Barbara Adam, a temelji se na kompleksnom poimanju vremena kroz prostorne, materijalne i kontekstualne međuovisnosti. Ti se aspekti isprepleću i naizmjenično aktiviraju u radu, a isto su tako aktivirani i kroz prostorno arhitektonsku trijadu: Zagreb Glavni kolodvor, Umjetnički paviljon, Palača Vranyczany – Hrvatski inženjerski savez.

Intervencija na Zagreb Glavnom kolodvoru prethodi izložbi u Palači Vranyczany (Hrvatski inženjerski savez) i bit će vidljiva počevši s večernjim satima 22. 1. 2023. do 24. 2. 2023. Radi se o svjetlosnom natpisu “Prekasno je za odustajanje” postavljenom iznad glavnog ulaza u kolodvorsku zgradu. Rečenica konstatira vremensku situaciju u kojoj se vremenske kategorije koje označavaju prije i poslije dodiruju i međusobno poništavaju, proizvodeći efekt obrtanja i iznenađenja, ali u osnovi, ona priziva optimizam, ustrajnost i nadu upućujući poziv na premošćivanje teškoća i na postojanost, usprkos individualnim problemima i/ili kolektivnim krizama – ekonomskim, ekološkim, kulturnim… Obraćajući se prolaznicima, putnicima, ljudima koji čekaju ili nekamo idu, kao i ljudima na tramvajskim stanicama u svojim svakodnevnim putanjama, rečenica uvodi poetsku i kontemplativnu situaciju u javni prostor. Sabirući različite brige, promišljanja i nastojanja, oko nje se kreira prostor bliskosti privremene solidarne zajednice u kojoj smo pozvani da ustrajemo u nastojanjima za osobni i kolektivni bolji svijet.

Tekst: umjetnicki-paviljon.hr | Fotografije: fotografijezagreba.hr

Slične objave