Srijeda, 29 studenoga, 2023

Požari na nekadašnjem Gradecu koji su u više navrata činili štetu na Crkvi sv. Marka

U Zagrebu, ali i Hrvatskoj, 16. stoljeće obilježeno je Stogodišnjim hrvatsko-turskim ratom, a sam kraj stoljeća završio je tako da je s 15. na 16. rujna 1590. godine, tri godine prije konačnog završetka Stogodišnjeg hrvatsko-turskog rata, Zagreb pogodio teški potres koji je srušio čak i Medvedgrad, a neki su to shvatili kao poruku da stoljeće završi rušenjem starog i najavom izgradnje novog doba.

Na spomen najpoznatije i najvažnije građevine Gornjeg grada, vjerojatno će mnogi pomisliti na Crkvu sv. Marka koja se nalazi na središnjem gornjogradskom trgu. Kao graditelj baroknog tornja te crkve pojavljuje se graditelj Antonio Mazzetti, no taj je toranj srušen u požaru koji je izbio 1645. godine. Popravak je trajao sve do 1660. godine kada počinje gradnja novog – današnjeg – tornja. Izgradnju tornja je dovršio Mazzettijev sin 1667. godine.

U brojnim požarima koji su pogađali Kaptol i Gradec u tim teškim vremenima, često je stradavala i Crkva sv. Marka. Naime, osim požara 1645. koji je uništio toranj crkve, ista je oštećena i u požaru 1674. godine kada je trebalo popraviti i zamijeniti postojeći toranj crkve.

Na obnovi tornja crkva radili su Talijani  – otac i sin Machiedo, a radovi su trajali od kraja 17. to početka 18. stoljeća.

Slične objave