Srijeda, 28 veljače, 2024

Palača Rauch-Sermage koja se nalazi u Opatičkoj ulici na Gornjem gradu

U simpatičnoj gornjogradskoj ulici koja se proteže kroz cijeli Gornji grad, Opatičkoj, nalazi se palača Rauch, poznata i kao palača Rauch-Sermage.

Riječ je o poluugrađenoj trokrilnoj palači s dvokatnim dvorišnim i jednokatnim uličnim krilom.

Palača je sagrađena iza 1721. godine na zemljištu na kojem se nalazila samo jedna kuća.

Palača je pripadala nekolicini vlasnika: podbanu barunu Adamu Danijelu Rauchu, grofovima Sermage (odakle i naziv Rauch-Sermage), grofovima Nicki, plemićima ob Zdenčaj i grofovima Jelačić.

Prostorna struktura palače je u cijelosti sačuvana. Drugi kat dvorišnog krila nadozidan je u prvoj polovici 19. stoljeća kada su preoblikovanja pročelja u jednostavnim bidemajerskim oblicima.

Također, cjelovito je sačuvano i izvorno obilkovanje ranobaroknog vanjskog pročelja uličnog krila iz prve četvrtine 18. stoljeća.

Spojno krilo, kao i drveni hodnik, izvedeni su prema projektu Janka Jambrišaka 1861. godine.

Palača Rauch-Sermage nalazi se na adresi Opatička 6.

Slične objave