Ponedjeljak, 26 veljače, 2024

Palača Prve hrvatske obrtne banke, u Ilici, nastala prema ideji Huga Ehrlicha

Blizu spoja Mesničke ulice i Ilice, nalazi se Palača Prve hrvatske obrtne banke koja je građena 1924.-26. godine prema djelu arhitekta Huga Ehrlicha, a pri izgradnji je sudjelovao i Stjepan Gomboš, koji je u tom periodu bio Ehrlichov honorarni suradnik.

Zgrada Prve hrvatske obrtne banke je prva u opusu Ehrlichova stvaralaštava, a reducira historijsko stilske detalje i uartikulaciji pročelja koristi isključivo odnos konstruktivnih i funkcionalnih elemenata.

U projektu kao izvedbi pročelja, provode se nova obilikovna shvaćanja moderne, jednostavne i funkcionalne arhitekture.

Slične objave