Subota, 15 lipnja, 2024

Palača Dverce koju je 1912. godine kontesa Buratti oporučno ostavila Gradu Zagrebu

Trokrilna jednokatna palača tlocrtnog “U” oblika nastala je pregradnjom barokne palače sagrađene na gradskom bedemu polovicom 18. stoljeća. Palača je adaptirana 1881-83. godine prema projektima Kune Waidmana za Klotildu Buratti, kćerku Ambroza Vraniczany-a, vlasnika palače od 1857. godine.

1912. godine kontesa Buratti ostavila je oporučno palaču Gradu Zagrebu, te od tada služi kao Gradska kuća za primanja.

Palača je izrazitog kulturno-povijesnog značenja te graditeljsko-tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave