Ponedjeljak, 20 svibnja, 2024

Neobično ime najpoznatijeg simbola parka Maksimir

Zasigurno najpoznatija arhitektura parka Maksimir je Vidikovac, na koji se pruža pogled sa samog glavnog ulaza u park. Izgrađen je u razdoblju od 1841. do 1843. godine prema projektu Franza Schuchta. 

Osim Vidikovca, ovaj objekt nosi i ime Kiosk.

Vidikovac je najistaknutiji objekt parka, središte iz kojeg se račvaju putevi.  S arhitektskog gledišta, to je stereometrijski dvokatni korpus visine 17 metara, kvadratičnog tlorisa u prozemlju okružen trijemom iznad kojeg je terasa. Drugi kat završava također terasom i tornjićem postavljenim uz rub sjeveroistočnog pročelja.

Slične objave