KlasikMala kuća Mikulić smještena odmah kraj Kamenitih vrata na Gornjem gradu

Mala kuća Mikulić smještena odmah kraj Kamenitih vrata na Gornjem gradu

Iznad Kamenitih vrata nalazi se niz od kuća koje pripadaju kulturnim dobrima grada Zagreba, a jedna od njih je i kuća Mikulić.

Riječ je o ugrađenoj jednokatnici u Kamenitoj ulici na broju 5 izgrađenoj sredinom 18. stoljeća.

Na kamenom portalu, uz zaglavni kamen, uklesana je 1749. godine. Kuća je tlocrtno imala oblik slova “L”, dužom stranom oslonjena je na gradski zid, a južno krilo dograđeno je naknadno.

Ulični dio kuće tvori zasebnu prostornu cjelinu, a dvorišno je krilo dograđeno krajem 18. stoljeća. Trgovina u prizemlju, uz Kamenita vrata, spominje se još u prvoj polovici 19. stoljeća.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Naslovne teme