Ponedjeljak, 20 svibnja, 2024

Mala kuća Mikulić smještena odmah kraj Kamenitih vrata na Gornjem gradu

Iznad Kamenitih vrata nalazi se niz od kuća koje pripadaju kulturnim dobrima grada Zagreba, a jedna od njih je i kuća Mikulić.

Riječ je o ugrađenoj jednokatnici u Kamenitoj ulici na broju 5 izgrađenoj sredinom 18. stoljeća.

Na kamenom portalu, uz zaglavni kamen, uklesana je 1749. godine. Kuća je tlocrtno imala oblik slova “L”, dužom stranom oslonjena je na gradski zid, a južno krilo dograđeno je naknadno.

Ulični dio kuće tvori zasebnu prostornu cjelinu, a dvorišno je krilo dograđeno krajem 18. stoljeća. Trgovina u prizemlju, uz Kamenita vrata, spominje se još u prvoj polovici 19. stoljeća.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave