Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Kuća u kojoj je živio prvi predsjednik Hrvatskog tipografskog društva

U Mesničkoj ulici, na kućnom broju 12, nalazi se kuća u kojoj je živio Dragutin Kale, tipograf, prvak radničkog pokreta Hrvatske i prvi predsjednik “Hrvatskog tipografskog društva”, prvog radničkog sindikata u Hrvatskoj.

U ovoj je kući uređivao prve radničke novine u Hrvatskoj “Radnički prijatelj”, koje je i sam pokrenuo 1874. godine.

Ploču na kući je postavio MU “Odbor za proslavu 100. godišnjice sindikata grafičara”.

Slične objave