Sve objaveKuća na Gornjem gradu u kojoj je svoje mladenačke dane proveo ban...

Kuća na Gornjem gradu u kojoj je svoje mladenačke dane proveo ban Josip Jelačić

Trokrilna jednokatna uglovnica s trapezoidnim dvorištem građena je postupno u 18. stoljeću. Stariji dio građen je nakon požara 1731. godine, a noviji krajem 18. stoljeća kada je palača dobila današnji oblik. Na portalu u Freudenreichovoj uklesana je godina 1786.

Palača je od 1768. godine u vlasništvu gradskog senatora srebrnara Jurja Igerčića, a od 1786. godine udovice grofa Ivana Patačića i njezina sina Bartola Patačića. Palaču je 1810. godine kupila Ana, majka bana Josipa Jelačića koji je tu proveo sve svoje zagrebačke, mladenačke dane.

Naslovne teme