Sve objaveKoliko puta dnevno vozila Zagrebačkog električnog tramvaja prođu oko ekvatora?

Koliko puta dnevno vozila Zagrebačkog električnog tramvaja prođu oko ekvatora?

Od godine 1891., kada su 5. rujna prvi put planirano i organizirano gradskim ulicama krenula tramvajska kola, pokretana jednom konjskom snagom, u dnevnik se Zagrebačkog električnog tramvaja upisalo mnogo događaja. Danas vozila ZET-a na dnevnoj bazi prevezu nešto manje od milijun korisnika.

Vozila ZET-a čak tri puta dnevno obiđu ekvator, a godišnje 109 puta prijeđu put do Mjeseca i natrag!

Naslovne teme