Kip boga Merkura koji je preseljen s Hatzove kuće na Hotel Dubrovnik

0
1743

Hotel Dubrovnik, smješten na Trgu bana Josipa Jelačića, izgrađen je na mjestu kuće trgovca Pavla Hatza 1929. godine.

Hotel Dubrovnik

Osim što je preuzeo lokaciju Hatzove kuće, hotel Dubrovnik dijeli još jedan detalj s tom kućom. Na kući Pavla Hatza nalazio se kip boga Merkura, djelo Antona Dominika Fernkorna.

Kip boga Merkura unutar pročelja hotela

Kip boga Merkura je bio postavljen na kuću davne 1830. godine, a zanimljivo je da ga je Fernkorn napravio sa svega 17 godina.

Prilikom izgradnje Hotela Dubrovnik, kip je preseljen na novu zgradu i danas ima pogled prema glavnom zagrebačkom trgu gdje se nalazi najpoznatije zagrebačko djelo Antona Dominika Fernkorna – spomenik banu Josipu Jelačiću.

Spomenik banu Josipu Jelačiću