Sve objaveKasnobarokna prizemnica izgrađena oko 1785. godine za advokata Ivana Bužana

Kasnobarokna prizemnica izgrađena oko 1785. godine za advokata Ivana Bužana

Kasnobarokna prizemnica, građena oko 1785. godine za advokada Ivana Bužana, s podrumom koji prema istoku dobiva punu visinu etaže, s dvostrešnim krovištem, jednostavnog pravokutnog tlocrta, smještena je neposredno uz Radićevu ulicu.

Prema istoku se kaskadno spušta vrt.

Naslovne teme