Srijeda, 22 ožujka, 2023

Kanonička kurija na Kaptolu koju je gradio kanonik Emerik Nyllas

Kanonička kurija Nyllas, smještena na adresi Kaptol 24, jednokatna je kurija tlocrtnog “L” oblika s dvostrešnim krovom i bočnim zabatnim pročeljima sagrađena je na parceli uz ulicu.

Arhivski podaci svjedoče da je kuriju, koja je kasnije u nekoliko navrata mijenjana, gradio kanonik Emerik Nyllas (1693.-1712.). Kanonik Ivan Hondrez pregradio je kuriju iza 1741. godine.

Dvorišno krilo prigrađeno je 1918. godine, a stare gospodarske zgrade u dvorištu uz kaptolski obrambeni zid naknadno su pregrađene.

Slične objave