Sve objaveJedina sačuvana drvena prebendarska kurija na Novoj Vesi koja datira iz 18....

Jedina sačuvana drvena prebendarska kurija na Novoj Vesi koja datira iz 18. stoljeća

Jednokrilna prizemna prebendarska kurija altarije svetog Jakova sagrađena je u 18. stoljeću na sjevernom rubu parcele, a orijentirana je prema ulici uskim zabatnim pročeljem. Kurija načinom gradnje i smještajem na parceli tipološki pripada najstarijem sloju izgradnje Nove Vesi.

Uz kuriju sv. Fabijana i Sebastijana na broju 12, ovo je jedina do danas sačuvana drvena prebendarska kurija u Novoj Vesi.

Naslovne teme