Identične stambene kuće u dvije gornjogradske ulice

”Grad je živi organizam kojeg čine ulice i trgovi, priroda i arhitektura, a što je najvažnije: tradicija i ljudi. To je puls jednog grada.”

Puls jednog grada

Puls jednog grada vas uz pomoć fotografija vodi u šetnju gradom Zagrebom, a više o samom projektu možete saznati na licegrada.hr/pulsjednoggrada

Na dvije gornjogradske ulice, Matoševu i Mesničku, gleda sklop dviju ugrađenih jednokatnih stambenih kuća koje se nalaze na parceli spomenutih ulica.

Kuća u Mesničkoj spominje se još u 1709., a u Matoševoj 1728. godini, a godine gradnje nisu poznate.

Ulična krila i sjeverno dvorišno krilo, tlocrnog oblika poput slova “u”, zatvaraju unutrašnje dvorište, a zbog pada terena prema zapadu, prizemlje kuće u Matoševoj odgovara katu kuće u Mesničkoj. Na tom su nivou kuće povezane otvorenim tzv. “ganjčecom”.

Ulična pročelja kuća jednako su koncipirana u neorenesansnom stilu, te su gotovo identična.

Iz galerije:

Slične objave