Četvrtak, 21 rujna, 2023

1953. godine osnovan je Muzej pošte i telekomunikacija u Zagrebu

09. travnja 1953. godine, otvoren je Muzej pošte i telekomunikacija u Zagrebu, a prvim kustosom muzeja imenovan je dr. Vuk Simić Vakanović.

Tadašnji PTT muzej imao je zadatak da “sakuplja, čuva, izlaže i publicira građu i predmete koji dokumentirano prikazuju razvoj poštanskog prometa i telekomunikacija na području NR Hrvatske”.

Već u prvoj godini postojanja, muzej je formirao temeljne zbirke (poštansku, telekomunikacijsku i filatelističku) kao i dokumentacijske zbirke (kartografsku, arhivu, fototeku, hemeroteku i knjižnicu).

Razvoj muzeja je usporen 1954. godine kada je, odlukom o osnutku jedinstvenog PTT muzeja za cijelu SFRJ, mnoštvo vrijedne građe prebačeno u Beograd, zbog čega je zagrebački muzej zatvoren punih 45 godina.

Nakon osamostaljenja Hrvatske, muzej se nalazi u sastavu Hrvatske pošte i telekomunikacija, a 17. prosinca 1997. godine, prigodom obilježavanja 110 godina javne telefonske mreže na području Hrvatske, otvara svoja vrata javnosti.

U stalnom postavu su izloženi predmeti koji prikazuju povijest prijenosa vijesti na daljinu na području Hrvatske, od rimskog doba do danas.

Muzej je smješten u zgradi pošte u Jurišićevoj, a ulaz se nalazi na Palmotićevoj ulici.

Zgrada pošte u Jurišićevoj

Slične objave