Župna crkva sv. Petra sagrađena je oko 1770. godine zaslugom biskupa Franje Thauzija na mjestu stare župne crkve. Novi crkveni toranj sagrađen je 1856.-1857. godine prema projektu Mihaela Strohmayera. Pregradnjom 1930. godine, prema projektu Aloisa Bastla, sagrađeno je novo svetište i prigrađene dvije bočne kapele s polukružnim apsidama i novi župni dvor.

Ovaj kompleks odlikuje se kulturno-povijesnom, graditeljsko-tipološkom, arhitektonskom i urbanističkom kvalitetom.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra