Zgrada Doma hrvatskih likovnih umjetnika na Trgu žrtava fašizma, slobodnostojeći jednokatni izložbeni paviljon, izgrađena je 1934.-1938. godine, prema idejnom rješenju Ivana Meštrovića i tehničkoj razradi H. Bilinića i L. Horvata. Zgrada je 1942.-1943. godine prenamjenjena i pregrađena u džamiju (Z. Požgaj; fontana i minareti S. Planić).

1947. godine prenamijenjena je u Muzej. U izvornom obliku, kao organska sinteza lapidarne skulpturalne monumentalnosti i virtuozne građevne tehnologije, unikatno je i kapitalno ostvarenje hrvatske moderne arhitekture.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra