Zgrada Banskih dvora koja je u 17. stoljeću pripadala banu Petru Zrinskom

Četverokrilna zgrada Banskih dvora sa dvokatnim stražnjim i jednokatnim krilom prema trgu, današnje je gabarite dobila početkom 19. stoljeća (dogradnja 1808-09. godine, graditelj Ivan Either), kada je Zemaljska vlada kupila palaču baruna Kulmera.

Palača je u 17. stoljeću pripadala banu Petru Zrinskom, a kasnije grofovima Čikulinima, Draškovićima te prije Kulmera Petru Troilo Sermagu.

Palača je izrazitog povijesnog značenja i visoke graditeljske tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Trokrilna, poluugrađena, jednokatna palača sa trokatnim naknadno prigrađenim stražnjim krilom pripojena je 1836. godine Banskim dvorima. Stariji barokni dio palače sagradio je polovinom 18. stoljeća podban i veliki župan zagrebačke i križevačke županije Ivan Rauch. Dvorišno krilo s neorenesansnim pročeljima izvedeno je 1882. godine. Palača je izrazitog povijesnog značaja i visoke graditeljsko-tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave