Zaštićena kulturna dobra grada Zagreba u ulici koja spaja Donji i Gornji grad

Mesnička ulica je jedan od poznatih spojeva zagrebačkog Donjeg i Gornjeg grada, a u njoj se nalazi nekoliko kuća od posebne važnosti za zagrebačku kulturu. U nastavku saznajte više o zaštićenim kulturnim dobrima grada Zagreba koja se nalaze u ovoj ulici koja spaja dvije povijesne cjeline grada Zagreba.

Spomenik posvećen fra Andriji Kačiću Miošiću na početku Mesničke ulice

Spomenik fra Andriji Kačiću Miošiću, pučkom pjesniku i fratru, rad je kipara Ivana Rendića, svečano otkriven na početku Mesničke ulice, za trajanja Jubilarne gospodarske izložbe u Zagrebu 1891. godine, na godišnjicu otkrivanja prvog odljeva ovog spomenika u Makarskoj.

Brončana skulptura izvedena je realistički, vrlo dobro dimenzionirana i uravnotežena u linijama, masama i psihološkom izrazu.

Postavljena je na visoki kameni postament ukrašen bogatom dekoracijom geometrijskog i floralnog uzorka i mozaikom.

Na uglovima su profilirani stupovi od lijevanog željeza, povezani kovanoželjeznim ogradom. Spomenik je od likovne kritike ocijenjen kao najbolji javni spomenik u Rendićevom opusu 1880-90-tih godina.

Kuća Izraela Rosenfelda na spoju dviju poznatih zagrebačkih ulica – Ilice i Mesničke

Impresivno zdanje kuće Izraela Rosenfelda nalazi se na adresi Mesnička 1, na samom spoju Mesničke ulice i Ilice.

Ugrađena stambeno-poslovna dvokatnica s mezaninom i trgovačkim prizemljem izgrađena je 1867. godine prema projektu hrvatskog graditelja i projektanta, Franje Kleina.

Ulično pročelje bogato je neorenesansnim elementima i ukrasima koji su došli iz tvornice Viktora Brausewettera u Wagramu.

Drugi kat kuće ukrašava osam ženskih skulptura koje simboliziraju plodove zemlje. Trgovačko prizemlje sačuvano je s minimalnim izmjenama.

Kuća Rosenfeld značajan je mikrourbanistički zahvat svog vremena i ključna zgrada u cijelom razvoju historizma u Zagrebu.

Kuća u Mesničkoj izgrađena 1830. godine za investitora Ludovika Jelačića

U Mesničkoj ulici, na kućnom broju 4, nalazi se ugrađena stambena četverokrilna dvokatnica koja je 1830. godine sagrađena za investitora Ludovika Jelačića.

Glavni korpus kuće Jelačić, u uličnom dijelu, pokriven je visokim dvostrešnim krovištem, dok su dvorišna krila jednostrešnih krovova izrazito uža.

Sve prostorije dvorišnih krila orijentirane su prema dvorištu i povezane balkonima.

Iako originalni nacrti nisu sačuvani, prema katastarskom planu iz 1862. godine, kuća je već tada bila izgrađena u današnjim gabaritima.

Neogotičko pročelje stambeno-poslovne zgrade Sladović smještene u Mesničkoj ulici

Jednokrilna dvokatna, stambeno-poslovna zgrada, sagrađena oko 1860. godine ističe se četrdesetak metara dugim neogotičkim pročeljem detaljiranim u duhu ranog historicizma.

Sačuvana je prostorna struktura kuće s inkorporiranim dijelovima starijih kuća (barokni svodovi u prizemlju) i karakteristično polukružno stubište s toskanskim stupovima.

Kuća Krmelić-Jelić iz 18. stoljeća uz Kapucinske stube u Mesničkoj ulici

U Mesničkoj ulici, na kućnom broju 16, nalazi se poluugrađena dvokatnica s prizemnim uličnim krilom – kuća Krmelić-Jelić.

Kuća je izgrađena polovicom 18. stoljeća na gradskom bedemu, neposredno tadašnjih Mesničkih vrata.

Kuća je dobila ime po dvojici vlasnika koji su bili obrtnici – po bravaru Matiji Krmeliću i postolaru Ivanu Jeliću, koji je kasnije bio vlasnik.

Kuća Krmelić-Jelić je jedna od najvećih i najcjelovitije sačuvanih gradskih kuća iz 18. stoljeća s gotovo u potpunosti sačuvanom prostornom strukturom i detaljima vanjštine, poput drvenog vanjskog hodnika (“ganjom”) i drvenim vanjskim stubištem, te poluskošenim krovom sa zabatom na zapadnoj strani.

Stambeno poslovna dvokatnica u Mesničkoj sagrađena 1844. godine za Gottfrieda Krausa

Ugrađena stambeno poslovna dvokatnica s pravokutnim dvorištem sagrađena je 1844. godine za trgovca Gottfrieda Krausa.

Cjelovito sačuvana prostorna struktura i bidermajerska pročelja.

Kuća, po vlasniku, nosi ime Kuća Kraus.

Ugrađena jednokatnica iz 18. stoljeća – kuća Bedeković u Mesničkoj ulici

U Mesničkoj 37 nalazi se ugrađena jednokatnica tlocrtnog “L” oblika sagrađena polovinom 18. stoljeća na mjestu kuće kapelana i nadarbenika gradske ubožnice.

Iza 1743. godine, kuća je pripadala Antunu Bedekoviću, bilježniku sudbenog stola, po komu i danas nosi ime.

Nakon Antuna Bedekovića, u kući su se kasnije nalazile obitelji Čeh, Babočak i u 19. stoljeću obitelj Košutić.

Sačuvana je barokna prostorna struktura kuća s kolnicom nadsvođenom baladhinskim svodom i prostorijama prizemlja, te šesterosobnim stanom na katu s kuhinjom.

Barokno je pročelje preoblikovano 1891. godine u obilicima historizma.

Kuća srebrnara Juraja Igerčića sagrađena 1760-65. godine u Mesničkoj ulici

Ugrađenu trokrilnu jednokatnicu tlocrtnog “U” oblika sagradio je 1760-65. godine srebrnar Juraj Igerčić. Cjelovito je sačuvana prostorna struktura kuće s nadsvođenim podrumom i prizemljem te šesterosobnim stanom sa sobama organiziranim oko dvorišnog hodnika.

Prozori na uličnom pročelju preoblikovani su u 19. stoljeću, ali je vidljiva izvorna obrada zidova oslikavanjem sa sivim uglovnim konkavno-konveksnim kvadrima.

Kuća se odlikuje arhitektonskim, graditeljskim, tipološkim i ambijentalnim vrijednostima.

Dvokatnica Halper u Mesničkoj ulici u današnjem je obliku od 1894. godine

Ugaona dvokatnica tlocrtnog “L” oblika, nastala je u današnjem obliku nadogradnjom drugog kata 1894. godine prema projektu Martina Pilara.

U jezgri je sačuvana struktura barokne jednokatnice koja je u 18. stoljeću pripadala Ludoviku Bedekoviću, Matiji Markoviću i kasnije kroz 19. stoljeće obitelji Kalloczy.

Na pročeljima preoblikovanim oko 1830. godine razabiru se tragovi izvorne barokne obrade zidova s naslikanim kvadrima crne boje. Odlikuje se arhitektonskom i graditeljsko-tipološkom vrijednošću.

Kuća Tituša Brezovačkog koja se nalazi na u Mesničkoj ulici na kućnom broju 47

Gotovo na samom vrhu Mesničke ulice, na kućnom broju 47, nalazi se kuća Tituša Brezovačkog.

Riječ je o poluugrađenoj prizemnici, nekadašnjoj predbendarskoj kuriji sv. Ivana Krstitelja u župi sv. Marka, koja je krajem 18. stoljeća pripadala prebendaru Titušu Brezovačkom.

Tituš Brezovački je bio jedan od najznačajnijih pisaca sjeverne Hrvatske iz tog doba.

Sačuvana je prostorna struktura barokne kurije s nadsvođenim podrumom i trosobnim stanom u prizemlju s hodnikom i nadsvođenom kuhinjom.

Prozori su preoblikovani iza 1872. godine, kada kurija prelazi u ruke privatnika.

Kuća Tituša Brezovačkog odlikuje se arhitektonskom, kulturno-povijesnom i graditeljsko-tipološkom vrijednošću.

Kuća u Mesničkoj ulici izgrađena 1826. godine za obitelj slastičara Kordana

Na samom vrhu Mesničke ulice, na broju 49, nalazi se dvokatna uglovnica sagrađena 1826. godine za obitelj slastičara Kordana prema projektu Bartola Felbingera.

Južni dio kuće, oblikovno stopljen sa starijim dijelom, prigrađeno je 1882. godine prema projektu Josipa Vajde.

Prostorna struktura kuće, sa zavojitim stubištem i nadsvođenim prostorijama u prizemlju, sačuvana je, kao i nekadašnjih dvadeset soba koje se danas koriste kao uredi.

Kuća se odlikuje graditeljsko-tipološkom, arhitektonskom i urbanističkom vrijednošću.

Slične objave