U kojem se zagrebačkom muzeju nalazi egipatska mumija koja se zove Nesi-hensu?

Mumija je bila ovijena trakama od lanena platna s tekstom na etruščanskom jeziku. Riječ je o znamenitoj Zagrebačkoj lanenoj knjizi, najdužem sačuvanom rukopisnom tekstu na tom jeziku. Mumificirana osoba se zove Nesi-hensu, žena Paher-hensue, “božanskog krojača” iz Tebe.

Mumija Nesi-hensu se nalazi u Arheološkom muzeju u Zagrebu.