U kojem periodu su Banski dvori na Markovom trgu bili dom hrvatskih banova?

Zgrada na zapadnoj strani Markovog trga nosi naziv Banski dvori, a danas ju najviše poznajemo o tome što je u njoj smještena Vlada RH. Banske dvore danas čini kompleks od dviju četverokrilnih gradskih palača, sagrađenih u drugoj polovici 18.-og i početkom 19.-og stoljeća nadogradnjom starijih srednjovjekovnih građevina, a omeđeni su Trgom sv. Marka i trima ulicama – Freudenreichovom, Matoševom i Brezovačkog.

Banski dvori su nekada bili dom hrvatskih banova, od 1809. do 1918. godine.

Slične objave