U današnjoj virtualnoj šetnji zagrebačkim ulicama obići ćemo tri prekrasne palače – palaču Vranyczany-Hafner, palaču Vojković-Oršić-Rauch i palaču Vojkffy-Paravić. Znate li o kojim je građevinama riječ?

Prekrasno izdanje palače Vranyczany-Hafner dom je zagrebačkom Arheološkom muzeju. Palača se nalazi tik do parka Zrinjevac, a riječ je o ugrađenoj stambenoj zgradi izgrađenoj za karlovačkog industrijalca Dragana Vranyczany-Dobrinovića 1878.-1879. 

Za projekt je zaslužan zagrebački graditelj Ferdinand Kondrat.

Drugo prezime naziva palače, Hafner, pripada Radivoju Hafneru koji je preuzeo vlasništvo nakon Dragana Vranyczany-Dobrinovića.

Sljedeća palača, imena Vojković-Oršić-Rauch, dom je još jednog zagrebačkog muzeja – Hrvatskog povijesnog muzeja. 

Hrvatski povijesni muzej smješten je u Palači Vojković koja se nalazi u gornjogradskoj Matoševoj ulici na broju 9. Riječ je o baroknoj palači sagrađenoj 1764. godine prema projektu nepoznatog arhitekta, a investitor je bio grof Sigizmund Vojković (Vojkffy).

U 19. stoljeću palača je došla u ruke Oršić, a zatim i obitelji Rauch, zbog čega se danas ova palača naziva i Palačom Vojković-Oršić-Rauch.

Nakon dva muzeja, idemo do Hrvatskog instituta za povijest koji se nalazi u palači Vojkffy-Paravić.

Hrvatski institut za povijest smjestio se na adresi Opatička 10. Palaču je izgradio 1840. godine Aleksandar Brdarić, a od 1882. godine je sjedište Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade.

Palača je dobila ime kraljevskom savjetniku Josipu Vojkoviću/Vojkffy i po njegovoj kćerki koja je nasljedila palaču – Ani Paravić.

Ispred same zgrade nalazi se željezna ograda izrađena u renesansnom stilu koja je iskovana u zagrebačkoj Obrtnoj školi, a sadržava grb Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.

Koju bi još palaču mogli staviti na ovaj popis? Kada bi radili popis najljepših zagrebačkih palača, popis bi bio jako dug!