Riječ je o skulpturi postavljenoj na kamenu osnovu pred kamenim zidom, a posvećena je žrtvama fašističkog terora na području grada Zagreba.

Autor spomenika je hrvatski akademski kipar Frano Kršinić.

Akademski kipar Frano Kršinić je izradio ovu skulpturu u stilu socijalističkog realizma, a prikazuje dramatičnu skupinu stradalnika od šest muškaraca i dvije žene.

Istražite Lice Grada: