Maksimirski paviljon Jeka izgrađen je u čast božici Eho

Ako se maksimirskom šetnicom polako zaputimo prema Vidikovcu, s desne strane ćemo naići na “najglazbeniji” dio Maksimira – paviljona Jeke. To je jedini sačuvani paviljon u parku, poznat i pod imenom Latern-tempel, a podignut je prema nacrtu Franza Schuchta. Na dvanaestostranačnom kamenom podnožju drvene stijene razdvojene su polustupićima s kapitelima Pročitajte

Posted On :

Projekt Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće

Tehnički muzej Nikola Tesla u partnerstvu s Gradom Zagrebom prijavio je projekt Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće u okviru Javnog poziva “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” za grupu aktivnosti A – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa Pročitajte

Posted On :