Projekt Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće

Tehnički muzej Nikola Tesla u partnerstvu s Gradom Zagrebom prijavio je projekt Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće u okviru Javnog poziva “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” za grupu aktivnosti A – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa Pročitajte

Posted On :