Postoje dva kipa svetog Jurja u Zagrebu, a jedan je posvećen legendi o zmaju

Sveti Juraj se smatra jednim od najštovanijih svetaca u kršćanstvu i omiljenih svetaca među Hrvatima, zbog čega su se oko njegovog lika stvorile mnogle legende koje se danas prepričavaju. Sve priče ukazuju na to da je Sveti Juraj u svoje vrijeme promatran kao hrabri vitez koji se suprostavljao svojim neprijateljima Pročitajte

Posted On :