_Izdvojeno1

Reprezentativna palača u Radićevoj koja se pripisuje graditelju Bartolu Felbingeru

Ovu reprezentativnu dvokatnicu u Radićevoj dao je izgraditi 1814-15. godine trgovac Gregorije Demetrović (Dömöterffy), a autorstvo se pripisuje graditelju Bartolu Felbingeru. Prije 1830. godine bila je izgrađena i masivna, istočna zgrada za skladištenje robe, vatrogasna spremišta i radničke stanove, te dvorišna krila. Ulično pročelje zapadne zgrade najbogatije je detaljirano zagrebačko (…)

_Izdvojeno1

Kuća Lacković-Žigrović u Vlaškoj ulici izgrađena na samom kraju 18. stoljeća

Uglovna poluugrađena prizemnica razvedenog tlocrta, prislonjena uz dvorišni zid nadbiskupskog dvora, nastala je između 1794. i 1795. godine pregradnjom starije jednokatnice koja je regulacijom i nasipanjem Vlaške ulice postala prizemnicom. Na zaglavnom kamenu portala isklesana je muška bradata glava, godina 1795. i inicijali vlasnika: I(van) L(acković). Kuća Žigrović kvalitetan je (…)

_Izdvojeno2

Evangelička crkva u Gundulićevoj građena prema projektu Hermanna Bollea

Još jedno od prepoznatljivih djela poznatog graditelja Hermanna Bollea je i Evangelička crkva u Gundulićevoj ulici, sagrađena 1882.-84. godine. Riječ je o slobodnostojećoj jednobrodnoj neogotičkoj crkvi s transeptom i trokatnim zvonikom u liniji glavnog pročelja, smještenoj na uglovnoj parceli ograđenoj kovanom ogradom. U sjevernom dijelu parcele nalazi se poluugrađeni dvokatni (…)

_Izdvojeno2

Zgrada Doma hrvatskih likovnih umjetnika na Trgu žrtava fašizma, Meštrovićev paviljon

Zgrada Doma hrvatskih likovnih umjetnika na Trgu žrtava fašizma, slobodnostojeći jednokatni izložbeni paviljon, izgrađena je 1934.-1938. godine, prema idejnom rješenju Ivana Meštrovića i tehničkoj razradi H. Bilinića i L. Horvata. Zgrada je 1942.-1943. godine prenamjenjena i pregrađena u džamiju (Z. Požgaj; fontana i minareti S. Planić). 1947. godine prenamijenjena je (…)

_Izdvojeno1

Zgrada Policijske uprave Zagreb izgrađena prema projektu F. Bahovca i Z. Kavurića

Zgrada Policijske uprave Zagreb, ugaona ugrađena četverokatnica s potkrovljem, izgrađena je 1938.-1940. godine prema projektu Franje Bahovca i Zvonimira Kavurića. Racionalističkim prostornim rješenjem i arhitekturom kapitalno je ostvarenje hrvatske funkcionalističke arhitekture internacionalnog stila. Metalni dijelovi nosive strukture, konstrukcija stubište te zavješena fasadna obloga pionirski su doprinos avangardnim ostvarenjima našeg međuratnog (…)

_Izdvojeno2

Jednokatnica Dornik-Dutković na Opatovini sagrađena krajem 18. stoljeća

Jednokatnica tlocrtnog “L” oblika sa stražnjim krilom podignutim na kaptolskom obrambenom bedemu i uličnim krilom sa zabatnim pročeljem i poluskošenim krovom, sagrađena je krajem 18. stoljeća. Uklesana godina 1782. bila je do nedavno vidljiva na kamenom, višestruko oštećenom dvorišnom portalu. Kuća je pripadala Baltazaru Dorniku, graveru pečatnjaka i kasnije Ivanu (…)

_Izdvojeno1

Najveći i najznačajniji stambeno-najamni blok izgrađen u 19. stoljeću u Zagrebu

Četverokrilna dvokatnica, na adresi Ulica Andrije Hebranga 9 i 11, Gajevoj 28, Ulici Ante Kovačića 2 i 4 i Preradovićevoj 29, poznata po investitoru pod nazivom Kukovićeva kuća, sagrađena 1872.-1874. godine, te se smatra najznačajnijim projektom zagrebačkog graditelja Ivana Plochbergera st. Građena u oblicima talijanske renesanse s izrazito naglašenom horizontalom (…)

_Izdvojeno1

Palača koja se smatra istaknutim ostvarenjem zagrebačke arhitekture 20-ih godina

Palača Josipa Mikuličića, iz 1922.-1923. godine, ostvarena je u pročišćenom arhitektonskom slogu elemenata reduciranoga klasicizma arhitekta Jurja Denzlera te spada među istaknuta ostvarenja zagrebačke arhitekture dvadesetih godina prošloga stoljeća, kojima je uobličeno važno zagrebačko područje podno Kaptola. Racionalnom je tlocrtnom dispozicijom dugih uličnih krila te konveksnog središnjeg dijela postignut arhitektonski (…)