_Izdvojeno2

Crkva za koju se kaže da je jedan od najljepših primjeraka barokne arhitekture

Jednobrodna, samostanska crkva isusovačkog dvoranskog tipa sa širokim pravokutnim svetištem i po tri bočne kapele uz lađu, nadsvođena bačvastim svodom sa susvodnicama sagrađena je 1620-32. godine na mjestu dominikanske crkve iz 15. stoljeća. Glavno pročelje pregrađeno je 1881. godine nakon potresa, prema projektu Hermanna Bolléa. Po svojoj arhitektonskoj cjelovitosti, opremi (…)

_Izdvojeno1

Zgrada hrvatske podružnice Wiener Bankverein na križanju Jurišićeve i Palmotićeve

Zgrada hrvatske podružnice Wiener Bankverein izgrađena je 1921-23. godine. Projekt za izgradnju podružnice u Zagrebu za Wiener Bankverein 1921. godine izradili su bečki arhitekti specijalizirani za izgradnju bankarskih zgrada, Ernst Gotthilf i Alexander Neumann. Na temelju izvedbenih projekata arhitekta Janka Holjca iz 1921. i 1923. godine radove izvodi građevno poduzeće (…)

_Izdvojeno2

Palača Dverce koju je 1912. godine kontesa Buratti oporučno ostavila Gradu Zagrebu

Trokrilna jednokatna palača tlocrtnog “U” oblika nastala je pregradnjom barokne palače sagrađene na gradskom bedemu polovicom 18. stoljeća. Palača je adaptirana 1881-83. godine prema projektima Kune Waidmana za Klotildu Buratti, kćerku Ambroza Vraniczany-a, vlasnika palače od 1857. godine. 1912. godine kontesa Buratti ostavila je oporučno palaču Gradu Zagrebu, te od (…)