Nakon jučerašnjeg fotografiranja tradicionalne Smjene straže Počasne satnije Kravat pukovnije na Uskrsni ponedjeljak, kao i Izložbe oldtimera kod HNK-a, naša baza zagrebačkih fotografija, Zbirka_LG, premašila je još jednu okruglu brojku!

S jučerašnjim danom, Zbirka_LG broji preko 32.000 različitih zagrebačkih fotografija, točnije, njih 32.066.

Bazu fotografija možete pretraživati na licegrada.media/zbirka, a najnovije fotografije možete pronaći na licegrada.media/live.

Istražite Lice Grada: