Spomenik sv. Jurja iz 1906. godine djelo je austrijskih kipara

Spomenik sv. Jurja, rad je austrijskih kipara Windera i Kompatschera iz 1906. godine, a sastoji se od dva dijela: brončane statue sv. Jurja na konju koji stoji iznad poginulog zmaja isklesanog od dva komada kamena crvene rapske breče.

Ovaj neuobičajen i rijedak prikaz sv. Jurja nakon bitke sa zmajem, svojom mirnoćom ostavlja duboki dojam. Do 1937. godine skulptura se nalazila u Mallnitzu, u Štajerskoj, kada ju kupuje dr. Želimir Mažuranić. Spomenik je bio postavljen u dvorištu vile u Jurjevskoj 5, na postamentu kojeg je izradio Ivo Kerdić.

Darovnim ugovorom nakon smrti dr. Mažuranića skulptura postaje vlasništvo Grada. Godine 1994. spomenik je premješten na današnju lokaciju ispred Kamenitih vrata – na Trg Braće hrvatskog zmaja.

Slične objave