Home Klasik Spomenik “Strijeljanje talaca” Frane Kršinića posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata

Spomenik “Strijeljanje talaca” Frane Kršinića posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata

0
4

Spomenik strijeljanima, postavljen 1954. godine na južnom završetku Strossmayerovog trga, rad je kipara Frane Kršinića. Kompoziciju spomenika postavljenog na travnatu površinu čine bijeli kameni zid načinjen od pravilnih kamenih blokova, s niskom kamenom istakom kao bazom za brončanu reljefnu kompoziciju.

Dramatična skupina stradalnika pred kamenim zidom prikazana je kao isprepletena i zbijena grupa od sedam muškaraca i jedne žene. Prikaz je izveden u visokom reljefu, s gotovo samostalnim figurama. Ovaj je spomenik primjer angažirane umjetnosti, u duhu socrealizma. Prvi je spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata u najužoj gradskoj jezgri.