Samozatajna kuća Kamauf iznad Kamenitih vrata na Gornjem gradu

Gotovo odmah iznad Kamenitih vrata, na adresi Kamenita 7, nalazi se kuća Kamauf.

Nema puno informacija o ovoj građevini, samo se zna da je uz zapadnu među današnje parcele, na spomenutoj adresi, krajem 17. stoljeća postojala zidana kuća.

Pretpostavlja se da je ova kuća 1768. godine bila u jako lošem stanju, te da je dograđena i obnovljena, a današnje pročelje potječe iz 80.-ih godina 18. stoljeća.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.