”Grad je živi organizam kojeg čine ulice i trgovi, priroda i arhitektura, a što je najvažnije: tradicija i ljudi. To je puls jednog grada.”

Puls jednog grada

Više o projektu Puls jednog grada pročitajte na licegrada.hr/pulsjednoggrada.

– Google oglasi –