Prema čijem projektu je izgrađena zgrada HAZU-a smještena prekoputa Zrinjevca?

Između parka Zrinjevac i Trga Josipa Jurja Strossmayera smjestila se palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – skraćeno HAZU.

Palača HAZU je izgrađena prema projektu bečkog arhitekta Friedricha von Schmidta.

Palača HAZU je slobodnostojeća dvokatna palača sagrađena 1877.-1880. godine za Južnoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti s galerijom i arheološki odjel Zemaljskog narodnog muzeja.