U Arheološkom muzeju u Zagrebu održat će se predavanje u sklopu cjelogodišnjeg programa “Branimirova godina”. Predavanje “Kristijanizacija Hrvata u 9. stoljeću u svjetlu grobnih nalaza i crkvene arhitekture” održat će se u utorak, 06. studenog 2018. godine, s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja.

Predavačica je dr. sc. Mirja Jarak, s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kristijanizacija Hrvata jedna je od središnjih tema ranosrednjovjekovne arheologije, osobito proučavanja 8. i 9. stoljeća. Gotovo sva arheološka građa, nalazi i lokaliteti iz 8. i 9. stoljeća u Dalmaciji, doprinose rasvjetljavanju procesa kristijanizacije novoga slavenskog stanovništva, koje se našlo u neposrednom susjedstvu preživjelih antičkih gradova i stoljetne kršćanske duhovnosti i kulture.