Povijesne kuće i palače u sklopu Kulturnih dobara u Mesničkoj ulici

U sklopu našeg projekta Kulturna dobra, nismo zaobišli jedan od najljepših spojeva Donjeg i Gornjeg grada – Mesničku ulicu.

U Mesničkoj ulici nalaze se brojne kuće koje spadaju pod zaštićena kulturna dobra grada Zagreba, o čemu svjedoče brojne fotografije u našem sustavu Zbirka_LG.

Sve fotografije kulturnih dobara u Mesničkoj ulici možete pronaći OVDJE