Podno zagrebačke Medvednice stoji kostur Vile Rebar koja je izgrađena prema projektu I. Zemljaka

Na mjestu lovačke kuće na području Medvednice, 1932. godine grad gradi vilu Rebar. Vila je izgrađena prema projektu Ivana Zemljaka, te je dograđivana nakon Drugog svjetskog rata.

Groblje u Stenjevcu i Vila Rebar 150413-ZG 146
Groblje u Stenjevcu i Vila Rebar 150413-ZG 168
Tijekom Drugog svjetskog rata vilu je koristio Ante Pavelić kao vlastitu rezidenciju, zbog čega je ona smatrana kao njegovo “Orlovo gnijezdo”. Oko vile, Pavelić je dao izgradii i nekoliko bunkera sa tunelskim skloništem u sklopu vile.

Groblje u Stenjevcu i Vila Rebar 150413-ZG 170
Groblje u Stenjevcu i Vila Rebar 150413-ZG 220
Groblje u Stenjevcu i Vila Rebar 150413-ZG 222
Nakon Drugog svjetskog rata, vila je služila kao dječje odmaralište i planinarsko-izletnički dom. 1979. vila dolazi u vlasništvo ugostiteljskog objekta Risnjak, a 1979. godine je stradala u, prema nekima, podmetnutom požaru.

Groblje u Stenjevcu i Vila Rebar 150413-ZG 226
Groblje u Stenjevcu i Vila Rebar 150413-ZG 249
Danas je vidljiv tek kostur donjeg dijela vile, dok se u neke tunele može ući.

Groblje u Stenjevcu i Vila Rebar 150413-ZG 196