Plemićka kuća Hoch-Marjanović izgrađena je na prijelazu 18/19. stoljeća na gradskom bedemu za kapetana Tomu Hocha.

Zidana katnica smještena je u zapadnom dijelu parcele, s dvorištem koje je prema Visokoj zatvoreno visokom zidanom ogradom.

Ulazni dio s trijemom dograđen je 1892. godine za obitelj Marjanović te proširen 1928. godine prema projektu Brune Bauera.

Kući u Visokoj 14 povijesno pripada strmi vrt prema Tuškancu. Kuća je povijesne, urbanističke i arhitektonske vrijednosti te sa vrtom čini jedinstvenu cjelinu.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra