Na spoju Opatičke i Kamenite ulice na Gornjem gradu, smjestila se jednokatna uglovnica razvedenog tlocrta s dva ulična i dva dvorišna krila.

Ova palača sagrađena je 1840. godine na gradskom bedemu uz srednjovjekovnu dvokatnu pravokutnu gradsku kulu, prema projektu zagrebačkog graditelja Aleksandra Brdarića za vlasnika zagrebačkog gradonačelnika Alojzija Frigana.

Na ogradi terase nalazi se kameni kip lava koji je postavljen u vrijeme kada je vlasnikom palače bila obitelj Nugent.

Zgrada, kao najkvalitetnije sačuvano djelo u opusu graditelja A. Brdarića, reprezentira epohu bidermajera u Zagrebu.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra

– Google oglasi –