Rekonstrukciju četverokrilnog stambenog kompleksa u Opatičkoj 4, za grofa Bombellesa, izveo je 1926. godine arhitekt Hugo Ehrlich, pregradivši kuću grofa Emerika Erdödya iz 1727. godine.

Pri rekonstrukciji zgrade Ehrlich je u uličnom dijelu uredio za sebe stan i atelijer, dok je stan vlasnika bio u istočnom krilu.

Ulična zgrada nije bitnije mijenjana. Do tada jednostavno pročelje, dobilo je apliciranjem ekspresivnih manirističkih detalja, izgled reprezentativne palače.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Više o projektu Kulturna dobra možete saznati na stranici licegrada.hr/kulturna-dobra