Otvorene su prijave za sudjelovanje na 13. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto-karikature! (HR/ENG) Centar za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) poziva sve karikaturiste i one koji to žele postati, da se prijave i sudjeluju na 13. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto-karikature (Salon).

Na Salonu mogu sudjelovanja karikaturisti ili oni koji to žele postati. Svaki sudionik može prijaviti najviše dva (2) rada A3 ili A4 formata.

Radovi se šalju u digitalnom *.jpg/jpeg A3 ili A4 formatu, rezolucije za tisak (minimalno 300 dpi) na mail salon@cki-m.com

Na radu mora jasno biti vidljiv potpis autora te datum izrade. 

Radovi mogu biti dostavljeni i na adresu organizatora (Centar za kulturu i informacije Maksimir, Švarcova 18, 10000 Zagreb (Croatia).

Autori su obvezni popuniti prijavnicu.

Tema ovogodišnjeg Salona je Auto naš svagdašnji: BENZINSKE POSTAJE.

Rok za prijavu radova u A4 ili A3 formatu je 8. prosinca 2019. godine.

Selekciju najboljih radova za Salon obavljat će žiri kojeg imenuje organizator.

Salon je pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba.

Više informacija pročitajte na web stranici: http://www.mojmaksimir.com/

Istražite Lice Grada: