O platformi Lice Grada

Često smo u našim člancima Lice Grada nazivali platformom Lice Grada, a zašto je to tako, tko to sve čini platformu i sve ostale detalje možete pročitati u ovom kratkom informativnom članku.

Prvi dio platforme Lice Grada je upravo ovaj portal koji je svjetlo dana prvi put ugledao 1. kolovoza 2016. godine, prvo u formi bloga, i to sve do 1. siječnja 2018. godine kada je određena nova filozofija brenda Lice Grada, čime je ova web stranica postala portal.

Drugi dio platforme čini medijski dio ove cijele priče – licegrada.media. Portal licegrada.media nastao je 24. svibnja 2018. godine. Riječ je o posebnom portalu za cijelu platformu jer se baš tamo nalazi naša velika baza zagrebačkih fotografija – Zbirka_LG.

Fotografije našeg sustava Zbirka_LG možete pretraživati na licegrada.media/zbirka, a zadnje fotografije koje su dodane u sustav Zbirka_LG možete pronaći na licegrada.media/live.

Našu priču možete pročitati na licegrada.hr/prica.