Najzapadniji dio Zagreba skriva kostur kita starog 12-15 milijuna godina

Zagreb ima dugu povijest što se očitava na licima zgrada, ali rijetko gdje možete pronaći presliku nečega što se nalazilo na ovim prostorima prije 12-15 milijuna godina. Upravo takvo nešto se nalazi u Podsusedu.

Vise tema 310115-ZG 228

Na širokom području Zagreba, te uz rub Medvednice, prije 12-15 milijuna godina nalazilo se Panonsko more. Kao posljedica toga, pronađeno je mnoštvo okamina riba, školjaka, biljaka, a u 19. stoljeću i ostaci kostiju 6 metara dugačkog morskog sisavca, mladunca kita.

Vise tema 310115-ZG 251

Vise tema 310115-ZG 255

Kit je u paleontološkoj literaturi nazvan “Mesocetus agrami”, u prijevodu “Zagrebački kit”. Kako su kosti pronađeni u Podsusedu, ovaj dio Zagreba zaslužio je repliku kita napravljenu od nehrđajućeg čelika.

Vise tema 310115-ZG 257

Vise tema 310115-ZG 259

Vise tema 310115-ZG 234

Pratite nas na našoj Facebook stranici.

Istražite Lice Grada: