U sklopu kreativnog brenda LG_1, o kojem možete više čitati na licegrada.plus/lg1, možete pronaći novi projekt koji okuplja fotografije svih spojeva Donjeg i Gornjeg grada.

U sklopu projekta “Spojevi Donjeg i Gornjeg grada” možete pronaći fotografije lokacija poput Mesničke, Tomićeve i Radićeve ulice, ali i stepenice koje spajaju ove dvije gradske cjeline, poput Kapucinskih, Felbingerovih i Zakmardijevih stuba.

Sve fotografije projekta možete pogledati OVDJE